Rabu, 6 November 2013

Bhg 4: Tarbiyatu Fikrit-Tifli Li-Fahmi Ulumuddin
AL-ISRA`K dan AL-MIK’RAJ ( الإسراء والمعراج‎‎ )
Sebelum berhijrah ke Madinah, Rasulullah s.a.w dipermuliakan oleh Allah Taala dengan Isra`k dan Mik’raj ( الإسراء والمعراج). Isra`k (الإسراء )ialah pemergiannya ke Baitul-Maqdis pada waktu malam dan baliknya pada malam itu juga. Mik’raj ( المعراج ) ialah naiknya Rasulullah s.a.w ke alam yang sangat tinggi.  
Perhimpunan Ulama`k Ahli Assunnah berkata bahawasanya yang demikian itu adalah dengan badannya yang mulia dan Isra`k  itu telah ada dinyatakan di dalam al-Quran al-Karim, firman Allah Taala pada awal surah سورة الإسراء Al-Isra`k, ayat 1:
"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"
                     Maksudnya :
“Maha Suci (Allah) Yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad s.a.w) pada malam hari dari Masjidil-H’aram (Makkah) hingga kepada Masjidil-Aqsa (di Baitul-Maqdis) yang telah Kami berkati sekelilingnya supaya Kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda (kebesaran) Kami; sesungguhnya Dia-lah yang Maha Mendengar, Maha Melihat.” 
Dalam sahih As-Sunnah terutamanya Hadis-hadis  yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim terdapat nas dan riwayatnya yang telah pun diambil oleh Qadhi A’yyadh dalam kitab Syifa`knya dari Anas Bin Malik r.a. yang menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w bersabda:
أتيت بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الانبياء ثم دلت المسجد فصليت ركعتين ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فأخترت اللبنفقال جبريل اخترت الفطرة ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليهقال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال بعث اليه ففتح لنا فاذا انا ببنى الخالة يحيى وعيسى بن مريم فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الثالثة فذكر مثل الاول ففتح لنا واذا انا بيوسف واذا هو قد أعطى شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السماء الرابعة فذكر مثله فاذا انا بادريس فرحب بي ودعا لي بخير قال تعالى في سورة مريم (ورفعناه مكانا عليا) ثم عرج الى السماء الخامسة فذكر مثله فاذا انا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا الى السادسة فذكر مثله فاذا انا بموسى فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا السماء السابعة فذكر مثله فاذا انا بابراهيم مسندا ظهره الى البيت المعمور واذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون اليه ثم ذهب بي الى سدرة المنتهى فاذا اوراقها كآذان الفيلة واذا ثمرها كالقلال فلما غشيها من أمر ربي ما غشيها تغيرت فما احد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله الي ما أوحى ففرض علي وعلى أمتي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت الى موسى فقال ما فرض ربك على امتك قلت خمسين صلاة قال ارجع الى ربك فسله التخفيف فان امتك لا يطيقون ذلك فاني قد بلوت بني اسرائيل قبلك وخبرتهم قال فرجعت الى ربي وقلت يا ربي خفف عن امتي فحط عني خمسا فرجعت الى موسى فقلت حط عني خمسا قال ان امتك لا يطيقون ذلك الى ربك فسله التخفيف قال فلم ازل ارجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال سبحانه يا محمد انهن خمس صلوات كل يوم وليلة صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئا ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى فأخبرته فقال ارجع الى ربك فسله التخفيف فقلت قد رجعت الى ربي حتى استحيت منه".
        Maksudnya :
“Didatangkan kepada aku seekor buraq iaitu binatang yang  lebih besar sedikt dari keldai dan kecil sedikit dari baghal, ia meletakkan kakinya sejauh pemandangan matanya. Maka sabdanya: Naiklah aku ke atasnya hingga dibawakan daku ke Baitul-Maqdis, maka aku tambatkan dia dengan penambatan yang ditambatkan dengannya itu oleh para Anbia`k, kemudian masuklah aku ke dalam masjid itu dan bersembahyang di dalamnya dua raka'at, kemudian aku keluar maka Jibrael membawa kepada aku satu bejana (bekas air) dari arak dan satu bejana dari susu, aku memilih susu. Maka kata Jibrael: Engkau telah memilih agama.
Kemudian ia naik dengan kami kepada langit yang pertama dan Jibrael minta dibukakan lalu ditanya: Siapa engkau? Katanya : Jibrael. Dan ditanya siapa bersama engkau? Katanya: Muhammad.  Ditanya lagi: Sudahkah dibangitkan dia? Katanya: Telah dibangkitan. Maka dibukakan bagi kami, tiba-tiba aku dengan Adam, maka ia pun memberi hormat kepada aku serta  mendo'akan kebajikan bagiku, kemudian ia naik dengan kami ke langit yang kedua.  Maka Jibrael minta dibukakan. Maka ditanya: Siapa engkau? Katanya: Jibrael. Ditanya: Siapa bersama engkau? Katanya: Muhammad. Ditanya: Sudahkah dibangkitkan dia? Katanya: Telah dibangkitkan. Maka dibukakan bagi kami, tiba-tiba aku dengan dua orang anak persaudaraan ibu Yahya dan Isa Bin Maryam. 
Kedua mereka memberi hormat kepadaku dan mendo'akan kebajikan bagiku. Kemudian ia naik dengan kami ke langit yang ketiga maka ia menyebutkan seumpama mula maka dibukakanlah bagi kami dan tiba-tiba aku dengan Yusuf yang telah pun diberikan bahagian keelokan, ia memberikan hormat kepadaku dan mendo'akan bagiku kebajikan.  Kemudian ia naik dengan kami ke langit yang ke empat maka ia menyebutkan seumpamanya maka tiba-tiba aku dengan Idris, ia memberikan hormat kepadaku dan mendoakan bagiku kebajikan." 
              Firman Allah Taa’la dalam surah   سورة مريم  Maryam, ayat 57 :

" وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا"
                     Maksudnya :
“Dan telah kami angkatkan dia ke tempat yang tinggi (di langit)”.
Kemudian ia naik dengan kami ke langit yang kelima maka ia menyebutkan seumpamanya maka tiba-tiba aku dengan Harun maka ia menghormati aku dan mendo'akan bagiku dengan kebajikan, kemudian ia naik dengan kami ke langit yang ke enam maka ia menyebutkan seumpamanya maka tiba-tiba aku dengan Musa maka ia menghormati aku dan mendo'akan bagiku kebajikan, kemudian ia naik dengan kami ke langit yang ketujuh maka ia menyebutkan seumpamanya maka tiba-tiba aku dengan Ibrahim sedang ia menyandarkan belakangnya kepada Baitul-Mak’mur yang memasukinya pada tiap-tiap hari tujuh puluh ribu (70,000) orang malaikat, tidak pun mereka kembali daripadanya. Kemudian aku pergi ke Sidratil-Muntaha ( سدرة المنتهى). Maka tiba-tiba daun-daunnya Sidratul-Muntaha itu seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti bekasan-bekasan air. Maka manakala menutupinya dari kehendak pekerjaan Tuhanku itu barang yang menutupinya itu, ia pun berubah-ubah rupanya, tidak seorang pun dari makhluk Allah berupaya menggambarkan keelokan rupanya Sidratul-Muntaha itu. Maka diwajibkan oleh Allah Taa’la kepada aku barang apa yang Ia wahyukan maka difard’ukanlah ke atasku dan ke atas umatku lima puluh (50) sembahyang pada tiap-tiap hari dan malam. Maka turunlah aku kepada Musa maka katanya: Apakah yang difard’ukan oleh Tuhan engkau ke atas umat engkau itu?
Kataku lima puluh sembahyang. Katanya: Baliklah engkau kepada Tuhan engkau dan pintalah kepadanya keringanan (kerana) bahawasanya umat engkau tidak berupaya akan yang demikian itu (kerana) bahawasanya aku telah pun mencubai  Bani Israel terdahulu dari engkau dan pengalaman mereka itu. Sabdanya: Maka baliklah aku kepada Tuhanku dan kataku: Wahai Tuhanku ringankanlah dari umatku maka Ia perkurangkan dariku lima. Maka baliklah aku kepada Musa maka kataku: Telah pun Ia kurangkan dariku lima. Katanya: Bahawasanya umat engkau itu tidak berupaya akan yang demikian maka baliklah engkau kepada Tuhan engkau maka pintalah kepadanya keringanan. 
Sabdanya: Maka sentiasalah aku berulang-alik antara Tuhanku Allah Taala dan antara Musa hingga Allah Subhanahu Wa Taa’la berfirman: 'Wahai Muhammad bahawasanya lima (5) sembahyang tiap-tiap hari dan malam, bagi tiap-tiap satu sembahyang itu sepuluh (10), maka yang demikian itu ialah lima puluh (50) maka barangsiapa yang bercita-citakan kebajikan maka tidak ia mengerjakannya nescaya dituliskan baginya satu kebajikan dan barang siapa bercita-citakan kebajikan maka ia mengerjakannya nescaya dituliskan baginya sepuluh (10) kebajikan dan barang siapa bercita-cita (melakukan) kejahatan maka tidak ia mengerjakannya nescaya tidaklah ditulis baginya suatu apa pun  dan barang siapa bercita-citakan kejahatan maka ia mengerjakannya nescaya dituliskan baginya satu kejahatan'. 
Sabdanya: Maka turunlah aku hingga sampai kepada Musa maka aku khabarkan kepadanya, maka katanya: Baliklah engkau kepada Tuhan engkau maka pintalah kepadanya keringanan maka kataku: Sesungguhnya telah pun aku balik kepada Tuhanku hingga aku malu dari-Nya.”
Kemudian baliklah Rasulullah s.a.w pada malamnya itu juga. Manakala pagi, berjalanlah ia berpagi-pagi kepada tempat perhimpunan Quraisy, lalu datanglah kepadanya Abu Jahal Bin Hisyam lalu dikhabarkan kepadanya oleh Rasulullah s.a.w dengan barang apa yang telah berlaku baginya itu. Maka kata Abu Jahal:  
"Wahai Anak-Anak Kaa’b Bin Lu`ai marilah engkau sekalian." 
Maka datanglah kepadanya kuffar Quraisy.  Rasulullah s.a.w pun memberitahu mereka akan perkhabaran itu. Maka jadilah mereka itu di antara yang bertepuk-tepuk tangan dan ada yang meletakkan tangan ke atas kepala kehairanan dan keingkaran mereka itu. Maka murtadlah kebanyakan orang yang telah beriman dengannya itu di kalangan orang yang lemah imannya.  Dan berjalan seorang lelaki kepada Abu Bakar maka katanya jika ada ia berkata yang demikian itu sesungguhnya telah benarlah ia. Kata mereka:
“Adakah engkau mempercayainya di atas hal yang demikian itu?"
Katanya:
“Bahawasanya aku mempercayainya di atas yang lebih jauh dari yang demikian itu.”
Maka dinamakanlah Abu Bakar sejak dari hari itu SIDDIQAN”.

Kemudian bangunlah kuffar Quraisy menguji Rasulullah. Mereka pun menanyanya bagaimana rupa keadaan Baitul-Maqdis. Dalam kumpulan mereka, terdapat beberapa orang lelaki yang telah melihatnya, sedangkan Rasulullah belum pernah ia melihat sebelumnya. Maka Allah Taala memperlihatkan Baitul-Maqdis kepadanya lalu Rasulullah menceritakan keadaan rupa Baitul-Maqdis kepada mereka dari satu pintu ke satu pintu dan dari satu tempat ke satu tempat. 

Kata mereka adapun keadaan rupanya adalah betul. Engkau ceritakan kepada kami mengenai qafilah jamaa’h kami (qafilah mereka yang sedang kembali dari Syam). Maka Rasulullah memberitahu mereka bilangan untanya dan segala yang berkaitan dengannya. Dan sabdanya: 
"Datang mendahuluinya qafilah itu ketikanya naik matahari seekor unta putih bercampur sedikit hitam." 
Maka keluarlah  mereka berdesak-desak pada hari itu, arah jalan A’qabah, kata seorang dari mereka:
 "Ini, demi Allah, matahari telah pun terbit." 
Maka kata seorang yang lain: 
"Dan ini, demi Allah, qafilah itu telah pun muncul didahului seekor unta putih  bercampur sedikit hitam sebagaimana dikatakan oleh Muhammad."
Akan tetapi yang demikian itu tidak memberikan sebarang kelebihan selain dari menambahkan lagi kesombongan dan kekerasan kepala mereka untuk melawan hinggalah  mereka berkata: 
"Ini adalah suatu sih’ir yang sangat nyata."


Pada pagi malam Isra`k, datanglah Jibrael, mengajar Rasulullah s.a.w kaifiat sembahyang dan waktu-waktunya; dua raka’at apabila terbit fajar, empat raka’at apabila tergelincir matahari dan seumpamanya apabila bergandanya bayang sesuatu, tiga raka’at apabila masuk matahari dan empat raka’at apabila hilangnya  syafaq merah.

Related image

                                        
Sebelum difard’ukan sembahyang, baginda s.a.w bersembahyang dua raka’at di waktu pagi dan seumpamanya itu pada waktu petang sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim Alaihisalam.

MENGKEMUKAKAN  KEPADA  BEBERAPA  PUAK

Apabila Rasulullah s.a.w mendapati kuffar Quraisy menghalangnya dari menunai dan menyampaikan segala suruhan Allah serta dikerasi, didorong oleh perasaan sombong dan besar diri maka keluarlah Rasulullah s.a.w pada musim perhimpunan orang-orang Arab yang diadakan untuk perniagaan dan untuk bermegah-megahan, ia pun menonjolkan dirinya kepada beberpa puak orang-orang Arab supaya memeliharainya hingga ia dapat menyampaikan apa jua suruhan Tuhannya. Sesetengah dari mereka, menyambut dengan baik dan yang lain menolak dengan keji. Penolakan yang  paling keji adalah datangnya dari puak Bani Hanifah, kaum keluarga Musailamah Al-Kazzab .


Bani A’amir meminta dari Rasulullah s.a.w supaya diberikan pangkat ketua sekiranya mereka beriman dengannya selepas daripadanya. Maka sabda Rasulullah s.a.w kepada mereka:
      "الامر لله يضعه حيث يشــاء"    
                   Maksudnya :
“Urusan itu adalah  milik Allah, Ia meletakkannya di mana yang Ia kehendakki”.

Di kalangan orang-orang yang  naik Haji ke Baitulullah ialah Arab Yathrib.
Yathrib ialah tempat antara Makkah dan Syam, didiami oleh dua puak iaitu puak Al-Aus (الأوس) dan yang keduanya puak Al-Khazraj, kedua-duanya bersaudara tetapi mereka bermusuh-musuhan, akibatnya berlakulah peperangan yang berterusan antara kedua belah pihak.

Oleh itu, sentiasalah mereka di dalam pergaduhan dan perbalahan. Yang menjadi jiran antara kedua puak itu ialah orang-orang Yahudi dari Banu Qinqaak’ (بنو قنقاع) , Banu Qariz’ah (بنو قريظة)  dan Banu An-Nad’eer  (بنو النضير)

Pada mulanya, orang-orang Yahudi mengatasi orang-orang Yathrib tetapi orang-orang Arab bangun memerangi mereka hinggalah orang-orang Arab mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Apabila orang-orang Yahudi  tewas, mereka mengatakan akan menewaskan sama-sekali seteru-seteru mereka itu (orang-orang Arab) bersama Nabi di akhir zaman yang akan dibangkitkan dalam masa yang terdekat.

Apabila berlaku perbalahan sesama sendiri, dan berpecah dengan terputusnya tali penambat kasih sayang maka orang-orang Arab itu pun  mengikat janji setia dengan orang-orang Yahudi untuk menentang bangsa sendiri. Maka berikat janjilah puak al-Aus dengan Bani Qariz’ah di satu pihak, sementara puak al-Khazraj pula dengan Bani An-Nad’eer dan Bani Qinqaak’ di sebelah pihak yang lain.  Hari terakhir pergaduhan yang kedua antara mereka sendiri ialah pada hari utusan di mana kebanyakan ketua bagi kedua-dua belah pihak orang-orang Arab itu terbunuh pada hari itu, tidak tertinggal melainkan Abdullah Bin Ubai Bin Salul dari puak al-Khazraj dan Abu A’amir Ar-Rahib dari  puak Aus.

Terlintas di hati ketua-ketua puak Aus hendak berikat janji-setia dengan orang-orang Quraisy untuk melawan puak Al-Khazraj. Untuk itu, mereka mengutus 
Iyas Bin Mua’z (اياس بن معاذ)  dan Abal-H’aisar Anas Bin Raafie’ (ابا الحيسر بن رافع)   bersama dengan satu jamaah bagi mewujudkan satu perikatan kesetiaan dengan Quraisy. Apabila mereka datang ke Makkah, datanglah kepada mereka Rasulullah. Sabdanya:
"هل لكم في خير مما جئتم له أن تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به شيئا وقد ارسلني الله الى الناس كافة"  ثم تلا عليهم القرءان.  قال اياس بن معاذ يا قوم هذا والله خير مما جئنا له فحصبه أبو الحيسر وقال له دعنا منك لقد جئنا لغير هذا فسكت.
                       Maksudnya :
“Adakah bagi engkau kalian ada yang lebih baik  dari apa yang engkau kalian datang kerananya (iaitu) bahawa engkau kalian beriman dengan Allah Tuhan Yang Esa dan tidak engkau kalian mensyirikkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan sesungguhnya Allah Taala telah membangkitkan daku menjadi Pesuruh-Nya (Rasul-Nya) kepada kalian manusia.” 
Kemudian iapun membacakan al-Quran kepada mereka. Maka kata Iyas Bin Mua’z: 
"Wahai kaum, inilah, demi Allah, yang lebih  baik dari apa yang kita datang kerananya itu." 
Maka menyampuklah  Abu H’aisar  sambil berkata kepadanya
"Biarlah  kami dari (maksud) engkau itu ... bukan kerana itulah kita datang maka dia pun diam."

PERMULAAN PUAK ANSAR MEMELUK ISLAM

Tatkala tiba musim perhimpunan orang-orang Arab, datanglah Rasulullah kepada sekumpulan seramai enam orang dari kalangan Puak Al-Khazraj belaka iaitu:
 •         Asa’d Bin Zirarah  أسعد بن زرارة
 •             Auf Bin Al-Harith   عوف بن الحارث dari Bani An-Najjar بني النجار
 •         Raafie' Bin Malik  (رافع بن مالك) dari Bani Zareeq (بني زريق 

 •         Qatabah Bin A’amir dari Bani Salamah
 •        A’qabah Bin A’amir dari Bani Haram  بني حرام 
 •        Jabir Bin Abdullah dari Bani U’baid Bin U’dai


Kesemua mereka diserukan oleh Rasulullah s.a.w kepada agama Islam dan membantunya dalam kerja-kerja menyampaikan suruhan Tuhannya. Berkatalah mereka antara satu sama lain:
" انه للنبي الذي كانت تعدكم يهود فلا يسبقكم اليه"
                    Maksudnya: 
“Bahawasanya itulah Nabi yang dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada engkau sekalian dengannya itu, maka janganlah hendaknya mereka itu (orang-orang Yahudi) mendahului engkau sekalian kepadanya.”
Maka berimanlah mereka dengan Rasulullah dengan mengiktiqadkan kebenarannya. Kata mereka kepada Rasulullah:
" انا تركنا قومنا بينهم من العداوة ما بينهم فان جمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك". ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل وهذا هو بدء الاسلام لعرب يثرب.
                                Maksudnya:
“Bahawasanya kami telah meninggalkan kaum kami dalam keadaan bermush-musuhan sesama sendiri. Jika Allah menyatu-padukan mereka melalui engkau maka tiada lelaki yang lebih mulia dari engkau.” 

Maka mereka pun menjanjikannya berjumpa pada musim yang akan datang. Inilah permulaan Islam bagi orang-orang Arab Yathrib, Madinah.

Pada tahun yang dijanjikan, datanglah 12 orang lelaki, 10 daripada mereka adalah dari kaum al-Khazraj dan 2 orang daripada kaum al-Aus.
Mereka ialah:
 •        Asa’d Bin Zirarah,
 •         Auf,
 •         Mua’a`z,
 •         Dua orang anak Al-H’arith,
 •         Raafik’ Bin Malik,
 •         Zakuan Bin Qais,
 •         I’badah Bin As’-S’amit,
 •         Yazeed Bin Thak’labah,
 •         Al-a’bbas Bin I’badah,
 •         A’qabah Bin A’amir dan
 •         Qut’bah Bin A’amir.

Mereka ini ialah dari puak al-Khazraj sementara Abu Al-Haitham Bin At-Tihan dan A’weem Bin Sai’dah adalah dari puak Al-Aus. Maka bertemulah mereka dengan Rasulullah di A’qabahKesemua mereka memeluk agama Islam dan berikat janji dengan Rasulullah (iaitu sebelum difard’ukan jihad oleh Allah Taa’la) dengan syarat:
"على أن لا يشركوا بالله ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين ايديهم وأرجلهم ولا يعصونه في معروف فان وفوا فلهم الجنة وإن غشوا من ذلك شيئا فأمرهم الى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب".
                     Maksudnya :
“Mereka tidak  mensyirikkan Allah dengan suatu apa pun, dan tidak mencuri dan tidak berzina dan tidak membunuh anak-anak mereka dan tidak mendatangkan pembohongan dengan mereka-reka cerita (sesuatu perkara dusta memfitnah) di antara mereka dan tidak  membantahinya dalam perkara makruf (kebaikan). Maka jika mereka memenuhinya (mematuhinya) maka bagi mereka itu syurga dan jika mereka menipu dari  yang demikian, sesuatu apa pun maka perkara mereka terserahlah kepada Allah Azza Wajalla, sama ada hendak mengampuninya atau hendak mengazabnya.”
Dalam hubungun ini, Rasulullah s.a.w mengutuskan kepada mereka Mas’a’b Bin A’meer Al-A’bdari dan A’bdullah Bin Um Maktum iaitu anak kepada ibu saudara Khadijah supaya dibacakan al-Quran untuk diberi faham dalam perkara agama Islam. Maka singgahlah Mas’a’b kepada salah seorang dari orang-orang yang telah berikat janji sebelum ini iaitu Ubai Imamah Asa’d Bin Zirarah. 

Maka ia pun menyeru orang-orang yang berada di kalangan puak Aus dan puak Khazraj kepada agama Islam. Semasa ia sedang  berada di sebuah kebun bersama dengan Asa’d bin Zirarah, tiba-tiba berkatalah  Saa’d bin Mua’a`z, ketua puak Aus kepada Usayid Bin Hadheer, anak kepada bapa saudara Saa’d :

"ألا تقوم الى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا لتزجرهما"
                      Maksudnya : 
"Tidakkah engkau mahu pergi kepada kedua orang lelaki itu yang datang membodohkan orang-orang lemah kita untuk engkau berikan amaran kepada mereka berdua. "
Maka pergilah Usayid kepada keduanya dengan senjatanya. Apabila dilihat oleh Asa’d, berkatalah ia kepada Mas’a’b: 
"Ini ialah penghulu kaumnya, sesungguhnya telah pun ia datang kepada engkau maka Allah Taa’la kurniakan kebenaran kepadanya." 
Apabila datang Usayid berdiri berhadapan dengan kedua mereka, lalu 
katanya:
"ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا اعتزالا ان كان لكما بانفسكما حاجة"
                       Maksudnya :
“Engkau berdua tidak datang melainkan membodohkan orang-orang d’ai’f kami, berundur  jika ada bagi kedua diri engkau sesuatu hajat. " 
 Maka kata Mas’a’b: 
 أو تجلس فتسمع فإن رضيت امرا قبلته وان كرهته كففنا عنك ما تكـره
                        Maksudnya :
"Sudikah engkau duduk maka engkau dengar. Andainya engkau mered’ainya sesuatu perkara itu, engkau terimalah dan jika engkau bencikannya, kami hentikan apa yang engkau bencikan itu."
Lantas Mas’a’b pun membacakan ayat Quran, maka ia pun mengatakan eloknya agama Islam dan Allah Taala kurniakan taufiq hidayah-Nya lalu ia pun memeluki agama Islam dengan menuturkan dua kalimah Syahadah at-Tawhid dan Syahadah ar-Rasul. Baliklah ia semula kepada Saa’d . Maka menanya Saa’d tentang apa yang telah ia lakukan.  Dia berkata: :
"والله ما رأيت بالرجلين بأس"
                    Maksudnya :
"Demi Allah, tidak aku nampak dengan kedua lelaki itu sesuatu yang buruk."
Sa'ad amat marah dan iapun pergi mendapatkan keduanya dalam keadaan geram yang amat sangat lalu Mas’a’b melayaninya seperti itu juga.

Sesungguhnya Allah Taala jua yang mengurniakan taufiq hidayah kepada agama Islam.
Maka baliklah Sa'ad pergi kepada Bani Abdul-Asyhal, salah satu puak al-Aus. Dia berkata kepada mereka:
" ما تعدونني فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا. قال كلام رجالكم ونسائكمعلي حرام حتى تسلموا"
                      Maksudnya :
"Apakah engkau kalian mengirakan daku  di sisi engkau kalian?"
Kata mereka:
"Engkaulah penghulu kami dan anak penghulu kami."
 Katanya: 
"Percakapan orang-orang lelaki dan perempuan engkau kalian adalah haram bagiku sehinggalah engkau kalian memeluki Islam." 
Dengan itu maka tidak ada serumah pun dari rumah-rumah Abul-Asyhal melainkan menerima seruannya itu. Maka berkembanglah agama Islam pada semua daerah Yathrib di Madinah sehingga tidak ada perbualan antara sesama mereka sendiri selain dari perkara agama Islam.

Pada musim Haji tahun yang mengiringi perikatan janji yang mula-mula itu, ramailah di kalangan mereka datang ke Mekah untuk menunaikan Haji. Di antara mereka, ramai juga orang-orang kafir dari kaum mereka itu sendiri. Semasa orang-orang utusan mereka menemui Rasulullah, mereka telah berjanji dengan Rasulullah dalam perjumpaan yang diadakan pada waktu malam di A’qabah. 

Rasulullah s.a.w. meminta mereka supaya tidak menggerakkan pada waktu itu sesiapa yang sedang tidur dan tidak menunggu sesiapa yang ghaib (tidak hadir) kerana semua pekerjaan itu adalah dilakukan secara senyap dan sulit dari pengtahuan kuffar Quraisy agar perkara itu tidak diketahui oleh mereka. Ditakuti mereka akan berusaha untuk menggagalkan apa sahaja usaha yang telah dilakukan oleh puak-puak Ansar bersama dengan Rasulullah di peringkat awalnya lagi.

Sebaik sahaja selesai mengerjakan Haji, orang-orang Ansar berangkat ke suatu tempat yang dijanjikan secara senyap tanpa disedari oleh kuffar Quraisy di mana terdapatnya juga kaum mereka sendiri bersama mereka itu.

Pemergian itu adalah selepas sepertiga malam pertama. Maka secara senyap-senyap berjalanlah seorang dua orang lelaki hinggalah sempurna bilangan mereka seramai tujuh puluh tiga (73) orang lelaki; enam puluh dua (62)  orang dari puak al-Khazraj,  sebelas (11) orang dari puak al-Aus dan ada bersama mereka dua (2) orang perempuan iaitu Naseebah Binti Kaa’b dari Bani An-Najjar dan Asma` binti Amru dari Bani Salamah  (سلمة)

Bermuafakatlah (puak Ans’ar) dengan Rasulullah di sana. Tidak ada bersama Rasulullah melainkan bapa saudaranya Al-A’bbas Bin A’bdul-Mu’t’talib yang masih lagi berada dalam agama kaumnya.  Akan tetapi ia mahukan menghadiri pada urusan anak saudaranya itu supaya  dapat memperteguhkan kepercayaannya kepada Rasulullah. 

Manakala (puak Ans’ar) berhimpun, mereka diberitahu oleh Al-A’bbas bahawa anak saudaranya itu ialah sentiasa dalam pemiliharaan kaumnya seandainya tiada seorang pun daripada orang yang menz’ahirkan perseteruan dan kebencian kepadanya dan mereka telah pun menanggung dari yang demikian sebesar-besar kesusahan. Kemudian Al-A’bbas berkata kepada mereka (puak Ans’ar) :
"ان كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه اليه ومانعوه من خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإلا فدعوه  بين عشيرته  فإنهم  لبمكان عظيم"
                         Maksudnya : 
“Jika adalah engkau kalian berpendapat bahawa engkau kalian memenuhi kepadanya dengan apa yang engkau kalian pelawakan dia kepadanya, dan mempertahankannya dari orang yang menentangnya maka itu adalah tanggungan engkau kalian. Jika tidak maka engkau kalian tinggalkanlah dia itu di kalangan kaum keluarganya kerana bahawasanya mereka itu mempunyai kedudukan yang tinggi.” 
 Maka berkatalah  ketua (puak Ans’ar ) Al-Buraa`k Bin Mak’rur:
"والله لو كان لنا في انفسنا غير ما ننطق به لقلناه ولكن نريد الوفاءوالصدق وبذل مهجنا دون رسول الله"
                       :   Maksudnya 
“Demi Allah jikalau ada bagi kami pada diri kami ini lain daripada apa yang kami tuturkan nescaya telah pun kami cakapkan, akan tetapi kami mahukan kestiaan, kejujuran dan memberi segala daya upaya kami ke hadapan Rasulullah.
 Ketika itu berkatalah mereka kepada Rasulullah:

"خذ لنفسك ولربك ما أحببت فقال اشترط لربي أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم متى قدمت عليكم فقال له الهيثم بن التيهان يا رسول الله ان بيننا بين الرجال عهود وانا قاطعوها فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع الى قومك وتدعنا فتبسم عليه السلام وقال بل الدم بالدم والهدم والهدم أي طالبتم بدم طالبت به وان اهدرتموه اهدرته".
                      Maksudnya :
"Ambillah bagi diri engkau dan bagi Tuhan engkau apa saja  yang engkau perkenankan.  Maka sabda Rasulullah s.a.w: “Aku mensyaratkan bagi Tuhanku bahawa engkau kalian mengi’badatkan-Nya, Tuhan Yang Esa dan tidak engkau kalian mensyirikkan Dia dengan  suatu apa pun dan bagi diriku bahawa engkau kalian mempertahankan daku (mengawali akan daku) dari apa yang engkau kalian mempertahankan daripadanya itu isteri-isteri engkau dan anak-anak engkau kalian manakal aku datang kepada engkau kalian."
 Maka kata Al-Haitham Bin At-Tihan  kepadanya: 
"Wahai Rasulullah bahawa di antara kami dan antara orang-orang lelaki itu perjanjian dan bahawasanya kami akan memutuskannya. Maka adakah moga-moganya engkau, jika kami telah  lakukan yang demikian, kemudian Allah Taala menz’ahirkan engkau, baliklah engkau kepada kaum engkau dan engkau tinggalkan kami?" 
Maka senyumlah Rasulullah s.a.w lalu sabdanya: 
“Bahkan, darah dengan darah dan pertumpahan dan pertumpahan yak’ni jika engkau kalian menuntut dengan darah nescaya aku menuntuti dengannya itu dan jika engkau kalian menumpahkannya nescaya aku menumpahkannya."
Ketika itu bermulalah orang-orang itu berikat janji dengan Rasulullah s.a.w atas perkara yang dihajatkan. Orang yang terawal berikat janji ialah Asa’d Bin Zirarah dan setengah kata ialah Al-Bura` Bin Mak’rur.  

Dalam pemilihan itu kemudiannya, seramai 12 orang ketua telah terpilih di kalangan mereka. Bagi tiap-tiap satu puak kaum keluarga, dipilih seorang ketua. Jadi, sembilan (9) orang ketua puak Khazraj dan tiga orang ketua puak Aus.

Mereka itu ialah:
 •      Al-Haitham Bin At-Tihan
 •        Asa’d bin Zirarah
 •          Usayed Bin Khud’ayir (اسيد بن خضير)
 •         Al-Bura`  Bin Mak’rur
 •         Raafik’ Bin Malik
 •         Rafik’ Bin Malik
 •         Saa’d Bin Ar-Rabeek’
 •         Saa’d Bin U’badah
 •        Abdullah Bin Ruah’ah
 •        Abdullah Bin U’mar
 •          U’badah Bin As’-A’amit (عبادة بن الصامت)
 •         Al-Mun’zir Bin A’mru
Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda kepada mereka:
أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا كفيل على قومي.
                         Maksudnya :
“Kamu kalian adalah penanggung ke atas kaum kamu kalian seperti penanggungan orang-orang Al-H’awariyin bagi  I’sa Bin Marym dan aku penjamin penanggung ke atas kaumku.”
Maka bagi perkara yang dikehendakki Allah Taa’la telah sampailah berita perikatan perjanjian itu kepada kuffar Quraisy. Maka datanglah orang-orang kafir Quraisy dan mereka masuk ke dalam puak al-Ans’ar.

Kata mereka:
"يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبايعونه على حربنا فانكروا ذلك وصار بعض المشركين الذين لم يحضروا المبايعة يحلفون لهم أنهم لم يحصل منهم شئ في ليلتهم وعبد الله بن أبى كبير الخزرج يقول ما كان قومي ليفتاتوا علي بشئ من ذلك".
                       Maksudnya :
"Wahai sidang jamaa’h Khazraj, telah sampai kepada pengetahuan kami bahawa kamu kalian telah datang menemui sahabat kami, kamu kalian mengeluarkannya daripada bumi kami lalu kamu kalian berikat janji dengannya untuk memerangi kami."
Namun tuduhan perwakilan kuffar Quraisy yang demikian itu dinafikan oleh mereka sementara orang-orang kafir yang tidak hadir semasa proses berikat janji pula bersumpah kepada kuffar Quraisy menidakkan berlakunya suatu apa pun pada malam itu. Kata  Abdullah Bin Ubai, pembesar Khazraj
"Tidak ada di kalangan kaumku mengambil pendapat daripadaku suatu apa pun berhubung dengan perkara yang demikian itu."

PENGHIJRAHAN ORANG-ORANG MUSLIMIN KE MADINAH

Selepas puak Ans’ar pulang ke Madinah, muncullah agama Islam di kalangan mereka dengan lebih hebat lagi daripada kali pertamanya. Dengan itu, bertambah susahlah Rasulullah s.a.w dan kalian para sahabatnya akibat daripada perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh kuffar Quraisy ke atas mereka sebaik sahaja mendengar Rasulullah telah berjanji setia dengan satu kaum untuk memerangi mereka. Rasulullah s.a.w menyuruh sekalian orang muslimin berpindah ke Madinah. Maka bergeraklah mereka secara senyap-senyap kerana khuatir dihalang oleh kufir Quraisy.

Orang yang pertama sekali keluar ialah Abu Salamah Al-Makhzumi, (ابو سلمة المخزومي)  tetapi isterinya Um Salamah ditahan oleh kaum keluarga suaminya. Namun dia berjaya dilepaskan kemudiannya dan pergi mendapatkan suaminya. Berturut-turutlah orang-orang yang berpindah ke Madinah, demi agama supaya dapat berbuat ibadat kepada Allah Taala dengan meninggalkan tanah air, berjauhan pula dari ibu-bapa dan anak-anak mereka selamanya yang demikian itu mendapat kered’aan Allah Taala dan Rasul-Nya.  Yang teringgal di Mekah, hanya Abu Bakar, Ali, S’uhaib ( صحيب), Yazid Bin H’arithah di samping sebilangan kecil dari orang-orang yang tidak mampu untuk berpindah. Tatkala Abu Bakar hendak berangkat pindah, Rasulullah bersabda:
 "على رسولك فاني ارجو أن يؤذن لي"   
                      Maksudnya :
 “(Begitu jugalah) ke atas Rasul engkau maka bahawasanya aku berharap diizinkan bagiku.” 
 Maka kata Abu Bakar:
"وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه".
                       Maksudnya :
"Dan adakah engkau berharapkan yang demikian dengan bapaku engkau?" 
 Sabdanya: 
        "Bahkan." 
Maka Abu Bakar pun menahan diri, menunggu Rasulullah s.a.w. supaya ia pergi bersama-sama berpindah.  Abu Bakar pun memberikan makanan kepada dua ekor unta tunggangannya di sisinya itu  untuk membuat persediaan.

Ketika itu, kafir Quraisy, seolah-olah dirasuk syaitan bila mereka mendengar termetrainya perjanjian antara puak Ans’ar dengan Rasulullah mempertahankannya hingga mati.

The outline of history - being a plain history of life and mankind (1920) (14580517757).jpg


Maka berhimpunlah ketua-ketua dan penganjur-penganjur mereka di Rumah Permesyuaratan yang dipanggil 'Dar An-Nadwah' iaitu rumah Qus’ai bin Kilab. Hanya di Dar An-Nadwa orang-orang Quraisy bersidang dan bermesyuarat untuk membuat sesuatu keputsan dan menjatuhkan sesuatu hukuman. Kali ini mereka berhimpun dan bermesyuarat mengenai tindakan yang mahu diputuskan terhadap Rasulullah s.a.w. 

Salah seorang dari mereka mencadangkan: 
"Kita keluarkan dia dari bumi kita supaya kita aman darinya." 
Pendapat ini ditolak kerana jika ia diusir keluar nescaya ramailah orang yang akan berkumpul di sekelingnya disebabkan apa yang mereka saksikan dari kemanisan percakapannya dan kesedapan kata-katanya. Kata seorang yang lain: 
"Kita berkas dan kita penjarakan dia sehingga ia mengalami apa yang telah dialami oleh penyai’r-penyai’r sebelum mati." 
Pendapat ini juga ditolak kerana dikhuatiri lambat laun berita itu akan tersebar dan akan sampai kepada para penyokongnya. Mereka amat arif bahawa orang-orang yang telah memeluki agamanya, lebih mengutamakannya, melebihi ibu-bapa  dan anak-anak mereka sendiri. Jika mereka mendengar akan yang demikian nescaya mereka akan datang untuk melepaskannya, kebarangkaliannya akan mengheret kepada peperangan ke atas mereka yang  tidak diperlukan. 

Salah seorang samseng mereka berkata: 

"Bahkan kita bunuh dia dan kita halang anak-anak bapanya itu dari menuntut bela. Kita ambil dari tiap-tiap puak, seorang pemuda yang keras hati dan berkumpul di hadapan rumahnya. Apabila ia keluar, mereka akan memukulnya bagai satu pukulan seorang lelaki, maka bertaburanlah darahnya itu kepada  semua puak. Dengan itu, tidak berupaya anak-anak Abdu Munaf untuk memerangi kesemua puak Quraisy, sebaliknya mereka akan berpuas hati dengan bayaran diah." 
Lantas pendapat ini diterima dan diakui oleh mereka. Inilah tipu daya mereka, akan tetapi kehendak Allah mengatasi segala kehendak.
Firman Allah Taala dalam surah سورة الأنفال Al-Anfal, ayat 30:
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ 
               Maksudnya :
“Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika orang-orang kafir memperdayakan engkau supaya mereka menahanmu atau membunuhmu  atau mengusirmu (dari Makkah) dan mereka memperdayakan dan Allah memperdayakan mereka (pula) dan Allah adalah sebaik-baik pembalas kepada pembuat-pembuat tipu-daya.”
Barang apa yang telah direncanakan secara rahsia oleh seteru-seteru, maka Allah Taala memberitahu Nabi-Nya dan memerintahnya pergi ke Dar Hijrahnya di negeri yang ia dapat mengembangkan agama Islam dan mendapat kekuatan kawalan.

Tanpa syak lagi bahawa apa yang berlaku pasti ada h’ikmahnya, kerana jika Islam berkembang di Makkah nescaya dikata orang-orang yang memusuhi Islam bahawa bangsa Quraisy mahu menguasai bangsa Arab maka dengan sebab itu mereka senghaja mengangkat seorang yang dimuliakan untuk membimbing seruan ini bagi dijadikan alat mencapai segala matlamat mereka. Akan tetapinya mereka itu (bangsa Quraisy) merupakan seteru Rasullah yang paling ketat dan paling kuat menyakitinya, hinggalah Allah Taala memilihkan bagi Rasulullah itu berpindah meninggalkan tanah air sendiri supaya berjauhan dari mereka.

Related image
Ilustrasi Masjid Nabawi dan Kota Madinah Selepas Zaman Khulafa Rasydeen

HIJRAH  RASULULLAH S.A.W  KE MADINAH

Maka seketika itu jugalah, Rasulullah mendapatkan sahabatnya Abu Bakar, memaklumkan bahawa Allah Taala telah pun mengizinkan baginya berhijrah lalu Abu Bakar meminta menyertainya perpindahan itu. 

Sabdanya: "Bahkan." 


Kemudian Abu Bakar pun menawarkan kepadanya salah satu dari dua ekor unta tunggangannya yang telah disediakan khusus untuk kegunaannya. Maka bersiaplah Rasulullah dan Abu Bakar dengan beberapa segeranya menyediakan bekalan yang diperlukan oleh seseorang musafir itu. Kedua mereka pun mengupah Abdullah Bin Ariqat’  (عبدالله بن اريقط) dari Bani Ad-Dail(بني الديل)  Ibn Bakar untuk membawa mereka kerana Abdullah adalah seorang yang mahir tentang arah jalan tetapi masih dalam agama kuffar Quraisy lagi.

Kedua mereka menaruh kepercayaan kepadanya dan menyerahkan kedua ekor unta tunggangan kepadanya dan dijanjikan berjumpa di Gua Thur selepas tiga malam. Kemudian Rasulullah s.a.w pun meninggalkan Abu Bakar dan menjanjikannya berjumpa waktu malam di luar kota Makkah iaitu malam persediaan kuffar Quraisy untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan ke atas Rasulullah. Maka berhimpunlah mereka di sekeliling pintu rumah Rasulullah yang sedang berada di dalamnya.

Image result for pemandangan suasana di pasar ukaz mekah
Jabal Tsur setinggi 458 meter. Di sini terdapat Gua Tsur tempat Rasulullah s.a.w bersama Abu Bakr As-Siddiq bersembunyi daripada kaum kuffar Quraisy yang mengejarnya.
Image result for gua sur di gunung sur Mekah
Gua Tsur

Apabila tiba masa janji keluar, Rasulullah  menyuruh anak bapa saudaranya, Ali bermalam di tempatnya supaya tidak menimbulkan syak pada adanya Rasulullah di tengah malam itu. Ini adalah disebabkan kuffar Quraisy berulang-alik memerhatikannya dari celah-celah lubang pintu untuk dipastikan keadaannya. Kemudian Rasulullah menyelimutkan Ali dengan kain selimutnya lalu ia pun keluar melalui kaum kuffar Quraisy dengan bacaan ayat Quran dari surah سورة يس Yasin, ayat 9:
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ         
                     Maksudnya :
“Dan Kami jadikan dari depan mereka dinding pemisah dan dari belakang mereka dinding pemisah lalu Kami tutup (penglihatan) mereka maka tidak mereka dapat melihat.”
Maka Allah Taala mengenakan ke atas mereka suatu keadaan yang membuat mereka tertidur hingga tidak terlihat ketika Rasulullah keluar oleh seseorang pun dan terus berjalan hingga bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar. Maka berjalanlah kedua mereka hingga sampai ke Gua Thur. Di situlah mereka berdua bersembunyi.
Manakala kuffar Quraisy menyedari  kemusnahan rancangan mereka yang hanya bermalam menjaga Ali bin Abi T’alib, bukannya Muhammad bin Abdullah,  berharu-birulah hati mereka lalu mereka pun menawarkan hadiah kepada sesiapa sahaja yang boleh menangkap Muhammad atau menunjukkan di mana ia berada sehingga mereka sampai ke gua.

Seandainya seseorang itu memandang ke bawah dua tapak kakinya nescaya ternampaklah mereka berdua hingga membuatkan Abu Bakar menangis, lantas Rasulullah s.a.w bersabda:  "لا تحزن ان الله معنا"  yang kira-kira ertinya:
"Jangan engkau berdukacita, sesungguhnya Allah berserta kita (rahmat pertolongan-Nya)."
Maka segala  penglihatan mata orang-orang kafir Quraisy itu ditutupi Allah Taala sehingga tiada  seorang pun yang menoleh atau memberi perhatian kepada gua itu. Cuma di kalangan seteru ada seorang iaitulah Umayyah bin Khalaf  yang menolak kemungkinan adanya dua orang yang dicari itu bersembunyi di dalam gua seumpama ini. Maka tinggallah mereka berdua di dalam gua itu selama tiga malam di mana berakhirnya tempoh tuntutan mencari mereka.

Bermalam di sisi mereka berdua ialah Abdullah bin Abu Bakar, seorang pemuda yang bijak dan cepat menangkap (faham).  Dia berjalan malam dari sisi keduanya pada waktu sah’ur supaya berada bersama kaum Quraisy di Makkah di awal pagi, seolah-olah  ia bermalam dengan mereka. Maka tidak ada sesuatu apa yang ia dengar mengenai rancangan jahat terhadap keduanya melainkan ia menyimpannya di hati untuk disampaikan berita berkenaan kepada keduanya apabila menjelang gelap malam.

Pada waktu petang berjalanlah A’amir Bin Fahiirah (عامر بن فهيرة)  di atas perjalanan keduanya dengan sekawan kambing yang dipeliharanya. Ia pergi sewaktu isya`k dan berpagi-pagi berjalan dengan kambing-kambingnya di atas perjalanan keduanya. Maka apabila Abdullah keluar dari sisi keduanya, A’amir pun mengikuti 'tikasannya' dengan kambing-kambing itu supaya tidak kelihatan 'tikasan-tikasan' dua tapak kakinya itu.

Sebaik sahaja tempoh tuntutan mencarinya habis, keluarlah keduanya setelah datang kepada mereka orang yang membawa dua ekor unta tunggangannya itu pada pagi hari yang ketiga. Maka berjalanlah keduanya mengikuti jalan di tepi laut.  

Di tengah perjalanan, orang yang mencarinya Siraqah Bin Malik Al-Madlaji سراقة مالك المدلجي) telah menemui mereka (Rasulullah dan sahabatnya). Kemudian dia ternampak orang-orang utusan Kuffar Quraisy meletakkan bayaran diat kepada sesiapa yang membunuh atau menawannya. Pada suatu majlis perhimpunan kaumnya Bani Madlaj ( (مدلج  tiba-tiba datanglah seorang lelaki  dan berdiri di hadapan mereka semasa mereka itu sedang duduk.  Maka katanya:
"Wahai Siraqah bahawasanya aku telah ternampak tadi sesuatu kehitam-hitaman di tepi laut, aku nampak Muhammad dan sahabat–sahabatnya." 
Maka tahulah Siraqah bahawa itulah sebenarnya Rasulullah s.a.w dan sahabat-sahabatnya lalu ia cuba mengalihkan pandangan mereka dari berita yang hendak disampaikan oleh orang itu dengan berkata:
Bahawa engkau itu telah ternampak si polan dan si polan…  telah pun mereka itu pergi di hadapan mata kami kerana  mencari barang kehilangan mereka." 
Kemudian ia pun duduk seketika di majlis perhimpunan itu, selepas itu ia bangun menaiki kudanya, menuju ke arah orang yang dicari  sehinggalah ia menghampiri Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu. Ketika itu, terseradung jatuh kudanya, lalu ia pun terjatuh dari kudanya. Kemudian ia menaikinya semula kali kedua dan terus berjalan hingga terdengar suara bacaan Rasulullah s.a.w. Rasulullah tidak menoleh, hanya Abu Bakar sahaja yang banyak  menoleh.

Semasa mengekori mereka, tersungkur kudanya dengan kedua kakinya terbenam ke dalam bumi hingga ke lutut. Selepas terjatuh, ia bangun dan cuba menyelamatkan kudanya supaya kudanya itu dapat bangun semula, tapi kedua kaki kuda itu tidak dapat dikeluarkan hinggalah  berterbangan debu dari kedua kaki kuda itu ke udara bagai asap. 


Bila  Siraqah menyadari pekerjaannya itu tidak berhasil di samping timbulnya perasaan takut yang amat sangat di hatinya lalu ia pun menyeru kepada keduanya itu, minta diselamatkan. Pada ketika itu berhentilah Rasulullah s.a.w dan orang-orang yang bersamanya hingga menemuinya dan berkatalah  Siraqah:
"وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله فقلت ان قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرهم بما يريد بهم الناس وعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يأخذا منه شيئا بل قال له إخف عنا فسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمن فأمر أبا بكر فكتب. وبذلك انقضت هذه المشكلة التي أظهر الله فيها مزيد عنايته برسوله".
                         Maksudnya :
"Telah terjadi pada diriku ketikanya aku dapati apa yang telah aku dapati  bahawa akan lahirnya urusan Rasulullah maka kataku: Bahawa kaum engkau telah menjadikan diri engkau diah dan dia memberitahu mereka apa yang dimahukan orang-orang itu terhadap mereka lalu dia menawarkan kepada mereka bekalan tetapi Rasulullah dan Abu Bakar tidak menerima atau mengambil sesuatu apa pun, cuma Rasulullah berkata kepadanya supaya dirahsiakan; sementara Siraqah memohon diberikan surat keselamtan maka Rasulullah pun menyuruh Abu Bakar menuliskannya. Dengan yang demikian, selesailah masalah ini."

                 Dikatakan inilah jalan yang dilalui Nabi sallAllahu `alaihi wa sallam dari Makkah ke Madinah. Allahu A`lam.                    Arah laluan perjalanan Hijrah Rasulallah s.a.w ke Madinah

Bagi penduduk Madinah ketika mereka mendengar kedatangan Rasulullah s.a.w keluarlah mereka ke Al-H’urrah. Disebabkan kepansan terik matahari, mereka terpaksa pulang semula satu hari setelah panjang masanya mereka menunggu.

Apabila mereka pulang ke rumah masing-masing, datanglah seorang lelaki Yahudi ke salah satu bukit kerana sesuatu perkara yang hendak diperhatikan. Maka ia ternampak Rasulullah dan sahabat-sahabatnya walaupun ada kalanya terselindung dari pandangan mata disebabkan kelipan-kelipan panas. Berkatalah orang Yahudi itu sekuat-kuat suaranya:
"يا معشر العرب هذا جدكم أي حظكم الذي تنتظرون".
                     Maksudnya :
“Wahai sidang jamaa’h Arab: “Ini adalah  habuan engkau sekalian iaitu keuntungan yang engkau sekalian menantinya”.

Maka tergemparlah mereka dengan membawa senjata ke tanah dataran “Hurrah”  (حرة)  dan di situlah mereka menemui Rasulullah s.a.w.

PERSINGGAHAN DI QUBA`K

Dari situlah Rasulullah s.a.w berjalan dengan mereka hingga ia singgah kepada Bani U’mar Bin A’uf di Quba’.

Menurut Al-Marh’um Mahmud Pasha Al-Falaki bahawa yang demikian itu adalah pada hari kedua bulan Rabik’ Al-Awal bersamaan 20 September 622M. Inilah permulaan tarikh baru bagi kez’ahiran agama Islam selepas berlalunya masa 13 tahun Rasulullah s.a.w. berada dalam tekanan yang dilakukan oleh kuffar Quraisy di mana ia dilarang mengerjakan  i’badat kepada Tuhannya secara terang-terangan.

Setelah berpindah,  mereka dikurniakan Allah Taala perlindungan, kawalan, keramaian dan kemuliaan kepadanya bersama sekalian sahabatnya Rid’uanullahi A’laihim yang  sebelum ini bilangan mereka hanyalah sedikit sahaja di samping terpeliharanya mereka dari kejahatan manusia.

[Lihat : Israq, Mikraj dan Fardhu Solat ]

Image result for masjid quba di madinah di peringkat awal
Masjid Quba pada hari ni. Masjid yang terawal dibina pada zaman Rsulullah s.a.w.hanya diperbuat daripada batang kurma dan beratapkan pelepah dan daun kurma sahaja.


[ Lihat sambungannya : Bhg 5: Tarbiyatu Fikrit-Tifli Li-Fahmi Ulumuddin ]

        *********************************** 

 Andaian rupa bentuk Masjid Nabawi pada peringkat permulaan pembinaannnya
Image result for ladang kurma di madinah
                                 Kebun Kurma di Madinah

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

AKIDAH KEIMANAN SESEORANG MUSLIM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ        الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،سيدنا ونبينا م...